Daniel Anweiler

adwokat

Prowadzę sprawy karne i jestem obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zapoznanie się z aktami sprawy

Daniel Anweiler12 listopada 2020Komentarze (0)

Zapoznanie się z aktami sprawy

Zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe na każdym etapie sprawy w prokuraturze czy w sądzie. Pamiętaj, że jest to Twoje prawo ale nikt Ci o nim nie przypomni w czasie postępowania, za jednym wyjątkiem.

Końcowe zapoznanie się z aktami

Czynność kończąca postępowanie – warto sprawdzić co jest do końca zebrane w aktach. To jest końcowe zaznajomienie z aktami sprawy. Czy trzeba zgłosić, że się wykonać  zapoznanie z aktami sprawy? Tak.

Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na Twój wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania, prowadzący postępowanie powiadamia o terminie końcowego zaznajomienia. Musisz zostać pouczony o prawie uprzedniego przejrzenia akt. Termin powinien być odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy. Oznacza to, że jak tomów akt jest dużo to w jeden dzień nie przeczytasz wszystkiego. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej. Nie spotkałem się jeszcze z taką możliwością na elektroniczne zapoznanie z aktami sprawy. Może w przyszłości doczekamy się, że technologia wkroczy do prokuratury i na komisariaty.

Musisz mieć 7 dni od daty zawiadomienia o końcowym zaznajamianiu aby móc się do tego przygotować.  

Zapoznałeś z aktami sprawy i co dalej ?

W terminie 3 dni od daty zapoznania się z aktami spawy możesz składać wnioski o uzupełnienie postępowania. Termin ten jest nienaruszalny tzn. nie można go przedłużyć w sposób formalny.

Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania prokurator wydaje się postanowienie o jego zamknięciu. Pamiętaj Twoje czynności przy zaznajamianiu się z aktami nie poszły też w tym przypadku na marne. Masz już zrobione foto i możesz przygotować się do złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia.

Czy warto w czasie postępowania zapoznawać się z aktami ?

Tak oczywiście, jest to wręcz wskazane. Po pierwsze wiesz co się w Twojej sprawie dzieje i możesz prowadzić swoją obronę biorąc pod uwagę co się w sprawie dzieje. Po drugie przygotowujesz się już do ewentualnego pisania odpowiedzi na akt oskarżenia.

Jak w czasie postępowania zapoznawać się z aktami. Dzwonisz do prowadzącego postępowanie i mówisz że chcesz się zapoznać z aktami sprawy i zrobić im zdjęcia. Składasz do tego formalny wniosek na biurze podawczym. Termin wybierasz dogodny dla siebie i prowadzącego postępowanie. Następnie zaopatrzony w naładowany aparat lub telefon, żeby robić zdjęcia akt, idziesz do prokuratury albo na policję. 

Pamiętaj, że jako stronie postępowania przysługuje Ci prawo zapoznania się z aktami a tak właściwie ze stanem sprawy. Nikt nie może Ci odmówić do tego prawa. 

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Usprawiedliwienie niestawiennictwa

Daniel Anweiler12 listopada 2020Komentarze (0)

Usprawiedliwienie niestawiennictwaDostałeś wezwanie do sądu. Na wezwaniu jest data i godzina oraz miejsce stawienia się (nie wstawienia). Sąd chce Cię przesłuchać albo o coś ważnego zapytać. W tym czasie masz jednak inne rzeczy już zaplanowane. Może też się zdarzyć, że przychodzi termin a Ty jesteś po prostu chory. Co zrobić w takim przypadku. Konieczne jest usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądzie, żeby nie narazić się na grzywnę czy też doprowadzenie przez Policję.

Niestawiennictwo na wezwanie

Sąd wzywając Cię na rozprawę wymaga żebyś się stawił. Co się może stać jak się jednak nie stawisz na wezwanie (nie mówić wstawienie się do sądu bo jest to niepoprawne). Sąd może nałożyć na Ciebie grzywnę. Nie jest to miłe jak dodatkowo musisz  zapłacić paręset złotych za to, że gdzieś nie poszedłeś. Kolejnym środkiem zmuszenia Cię do stawienia się w sądzie jest doprowadzenie przez Policję. Zdarza się, że policjanci zatrzymują dnia poprzedzającego rozprawę czy też bardzo wcześniej rano aby móc wykonać doprowadzenie. Nie jest to na pewno miłe. Co zatem zrobić żeby ominąć dostanie grzywny albo bycie doprowadzonym do sądu. Musisz przesłać usprawiedliwienie niestawiennictwa.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa – jak i gdzie złożyć?

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodów innych niż zdrowotne wymaga wskazania, że masz jakieś inne wcześniej zaplanowane zadania lub wyjazd służbowy albo rodzinny który nie może być przełożony. W takim przypadku najlepiej wskazać zlecenie wyjazdu służbowego albo ważną sprawę rodzinną. Przed pandemią wskazać można było także, że ma się zaplanowany wyjazd rodzinny. Dołączało się rezerwację hotelu czy kwater i było to wystarczające. Teraz niestety nie można nigdzie pojechać zatem to usprawiedliwienie czasowo odpada. Oby na jak najkrócej.

Aby usprawiedliwić swoje niestawiennictwo w sądzie z powodów zdrowotnych przed okresem pandemii konieczne było uzyskanie opinii o tym, że nie możesz się stawić od lekarza biegłego sądowego. W obecnym czasie nie jest to takie proste. Wynika to z tego powodu, że takich lekarzy sądowych jest po prostu mało. Jest ich dwóch lub trzech czasem na cały okręg sądowy. W związku z tym sądy uznają informacje od lekarzy rodzinnych czy też innych lekarzy, która wskazuje na chorobę i konieczność leczenia (kwarantanny). Taki “kwit” wystarczy, żeby sąd uznał Twoją nieobecność za usprawiedliwioną. 

Jak napisać pismo o usprawiedliwienie niestawiennictwa

Piszesz do sądu pismo podając sygnaturę wskazaną na wezwaniu. Podajesz dlaczego nie możesz się na wskazany termin stawić do sądu i podpisujesz się. Pismo wysyłasz listem poleconym do sądu albo zanosisz na biuro podawcze. Ważne, żeby mieć potwierdzenie złożenia pisma. Nie jest to jednak na zasadzie złóż i zapomnij. Musisz się zorientować czy sąd Twój wniosek uwzględnił. Może się tak stać, że jednak tego nie zrobi co spowoduje, że musisz stawić się na rozprawę bo inaczej czeka na Ciebie grzywna lub nawet doprowadzenie.

*****

Zapraszam do lektury:

Oskarżony – jakie masz prawa ?

Odpowiedź na akt oskarżenia

Photo by Saúl Bucio on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Oskarżony – jakie masz prawa ?

Daniel Anweiler04 sierpnia 2020Komentarze (0)

OskarżonyDostałeś do domu pocztą akt oskarżenia. Sprawa wchodzi w nowy etap. Teraz proces karny będzie się toczył przed sądem. Będziesz oskarżony. Jakie masz prawa?

Oskarżony – czyli kto?

Oskarżony to osoba wobec której prokurator lub Policja skierował akt oskarżenia do sądu. To tak z grubsza. Chodzi o to, że występując jako oskarżony masz swoje prawa. Ich przestrzeganie musi być Ci zapewnione. W postępowaniu przed sądem Twoje prawa nie zmieniają się znacznie w porównaniu z postępowaniem w prokuraturze. Możesz a właściwie powinieneś bronić swoich praw w sądzie. W spawie to nie prokurator jest już organem prowadzącym postępowanie ale stroną tak jak Ty. Ma on swoje prawa ale nie podejmuje już decyzji.

Oskarżony – od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia. Sąd doręczając Ci akt oskarżenia pouczy Cię o tym, że masz prawo w ciągu 7 dni złożyć odpowiedź na akt oskarżenia. W takiej pisemnej odpowiedzi możesz podsumować to co do tej pory wydarzyło się w Twoim postępowaniu karnym. Wskazujesz swoją ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz przeprowadzonych dowodów jak i wyciągniętych z nich wniosków.

Co jeszcze napisać w odpowiedzi na akt oskarżenia?

Możesz wskazać w odpowiedzi na akt oskarżenia nowe dowody które chcesz żeby zostały przeprowadzone w czasie postępowania przed sądem. Wskazać do przeprowadzenia możesz także dowody które niesłusznie, Twoim zdanie, oddalił czy też w ogóle pominął uznając za nie potrzebne do przeprowadzenia. Musisz wykazać, że są one ważne dla Twojej obrony. Nie wystarczy jednak samo napisanie, że chcesz je przeprowadzenia dowodu ale musisz to uargumentować. Wskaż jakie fakty mają być udowodnione i dlaczego są one istotne dla sprawy. Podaj też dlaczego uważasz, że niesłusznie oddalono Twój wniosek dowodowy w postępowaniu przygotowawczym.

Po co to wszystko?

Chodzi w praktyce o to, że występując jako oskarżony możesz wykazywać się inicjatywą w procesie. Nie warto siedzieć i czekać na wyrok ale walczyć o swoje racje, żeby wykazać sądowi swoją aktywność. Po pierwsze po to, żeby sędzia widział, że Ci zależy na  sprawie i walczysz o swoje. To ma wpływ na drugie czyli to, że zgłaszasz dowody i masz realny wpływ na postępowanie. Warto zatem być aktywnym i korzystać ze swoich praw jako oskarżonego.

*****

Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Odpowiedź na akt oskarżenia

Daniel Anweiler28 lipca 2020Komentarze (1)

Odpowiedz-na-akt-oskarzenia Twoja sprawa zakończyła się na Policji czy w prokuraturze. Zapoznałeś się z zgromadzonym materiałem w czasie postępowania przygotowawczego i uważasz, że nic się dalej dziać nie powinno. Dostajesz jednak poleconym do domu zawiadomienie z sądu o terminie rozprawy a jako załącznik jest dołączony akt oskarżenia. Co dalej robić? W pouczeniu do aktu oskarżenia jest napisane, że masz 7 dni żeby wnieść pisemną odpowiedź na akt oskarżenia.

Odpowiedź na akt oskarżenia – co to jest?

Zgodnie z art. 338 § 2 k.p.k. “Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć.Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia to nic innego jak Twoje podsumowanie prowadzonego przez organa ścigania śledztwa czy też dochodzenia. Oceniasz przeprowadzone dowody i to czy zasadne wnioski z nich wyciągnął organ prowadzący postępowanie. Wskazać możesz także, że oddalone przez prokuratora czy Policję dowody były ważne dla postępowania. Możesz a właściwie powinieneś wskazać nowe dowody, mogą być to powtórzone zgłoszone a oddalone w postępowaniu przygotowawczym dowody. Zgłoszenie ich na nowo oznacza, że sąd musi się nad nimi zastanowić. Oceni czy są one zasadne dla rozstrzygnięcia sprawy. Musisz wskazać, że są niezbędne dla Twojej obrony. Zgłaszając dowód podaj co ma wykazać, jaką okoliczność ma udowodnić. Zawsze podawaj także uzasadnienie zgłoszenia dowodu bo samo żądanie przeprowadzenia dowodu może okazać się niewystarczające.

Odpowiedź na akt oskarżenia – czy warto?

Jest to prawdą, że to oskarżyciel musi wykazać winę oskarżonego w toku procesu sądowego. Samo oskarżenie nie może przesądzać o winie i skazaniu. Jednakże bycie biernym po tym jak zakończyło się postępowanie w prokuraturze czy też na Policji jest oddaniem inicjatywy oskarżycielowi. Oskarżyciel nie jest w sądzie prowadzącym postępowanie. Jest ona na równi, zgodnie z prawem, z Tobą jako oskarżonym. Odpowiedź na akt oskarżenia jest zatem Twoim działaniem w celu wykazania swojej niewinności, złożenia dowodów i własnej obrony. Brak bierności w sprawie przed sądem na pewno będzie na plus w postępowaniu. Przeciwną postawą jest bierności i czekanie na udowodnienie winy, co stanie się niechybnie gdy tylko to co ma do powiedzenia oskarżyciel będzie rozpatrywane przed sądem.

*****

Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl